+420 221 969 012 info@ak-ul.cz

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář Mgr. Marka Ulmana za dobu více než desetileté praxe získala zkušenosti z rozmanitých odvětví práva a disponuje stabilizovaným a profesionálním kolektivem advokátů a advokátních koncipientů v Praze a Liberci. Díky tomu nenabízí jen úzce profilované právní služby, ale poskytuje skutečně generální právní praxi na vysoké úrovni.

 

Naši klienti nejen z řad významných obchodních společností tak při spolupráci s kanceláří získávají silné partnery pro celé spektrum praktických otázek ve své činnosti a těží ze vzájemné znalosti a dlouhodobé důvěry. Úzce spolupracujeme s několika notářskými kancelářemi a daňovými a účetními poradci. Máme moderní vybavení a technické zázemí, které nám umožňuje komunikovat elektronicky a úsporně. Samozřejmostí je komunikace v anglickém jazyce, komunikujeme také v italštině, ruštině nebo němčině. Při spolupráci vycházíme z reálných potřeb každého individuálního klienta.

R

Jasná a srozumitelná řešení

Neschováváme se za složité právní texty
R

Máme komplexní přehled

Známe potřeby moderního světa a těmi se řídíme
R

Budujeme důvěru

Vážíme si dobrých vztahů s klienty

Specializujeme se na řešení v těchto odvětvích a situacích:

KORPORACE

Právnické osoby žijí vlastním životem a my známe jejich potřeby. Počínaje založením společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, přes změny zakladatelských listin nebo společenských smluv, převody obchodních podílů, zajištění živnostenských oprávnění, změny statutárních nebo dozorčích orgánů, navyšování nebo snižování základního kapitálu, organizace valných hromad až po likvidace a výmaz.
VÍCE

NEMOVITOSTI

Pro naše klienty zajišťujeme převody (darování, prodej) nemovitostí všech typů včetně družstevních bytů. Každý převod připravíme na míru konkrétním potřebám včetně splnění podmínek financujících bank apod. Poskytujeme službu advokátní úschovy kupní ceny chránící obě smluvní strany před zneužitím a podvody. Zpracujeme dále věcná břemena i jiné služebnosti týkající se nemovitostí. Samozřejmostí je zajištění bezproblémového zápisu příslušných změn v katastru nemovitostí.
VÍCE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Máme bohaté zkušenosti se zpracováním nabídek uchazečů dle zadávacích podmínek nebo se zastupováním při podávání námitek a podnětů proti krokům zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Stejně tak ale umíme zadání veřejné zakázky připravit i z pohledu zadavatele včetně kompletní administrace nejvhodnějšího typu zadávacího řízení.
VÍCE

SPRÁVA A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Uděláme všechno pro co nejvyšší šanci na uspokojení nároků našich klientů. Připravíme uznání dluhu dlužníkem, splátkové kalendáře nebo postoupení pohledávek. Samozřejmostí je zpracování a rozesílání předžalobních výzev a příprava soudních žalob nebo přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení. Mezi naše služby patří i posouzení ekonomické situace dlužníka včetně lustrace exekucí a doporučení dalších kroků.
VÍCE

SPORNÁ AGENDA

Zastupujeme klienty v řízeních po celé České republice, a to včetně dovolání k Nejvyššímu soudu ČR nebo stížnostem k Ústavnímu soudu ČR. Vždy však před zdlouhavými soudy preferujeme smírné řešení ke spokojenosti všech stran, proto zajistíme i uzavírání dohod o narovnání, smírů nebo jednání před mediátorem.
VÍCE

GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše GDPR řešení přesahuje běžný rozsah nabídky právních služeb. Díky spojení znalostí specializované advokátní kanceláře
 s know-how významné české společnosti se zkušeností při provádění auditů a technologické podpory ICT specialistů je náš tým připraven
 zajistit pro každého klienta kompletní implementaci nařízení GDPR na míru jeho potřebám.
VÍCE

OBHAJOBA V TRESTNÍCH VĚCECH

Pro naše nové i stávající klienty poskytujeme i právní služby související s trestními řízeními, které mohou potkat skutečně každého, např. v případě dopravní nehody nebo trestní odpovědnosti statutárních orgánů právnických osob. Máme však zkušenosti i s obhajobou týkající se hospodářské kriminality nebo zákonných případů nutné obhajoby ex officio.
VÍCE

ROZVODY MANŽELSTVÍ A PÉČE O DĚTI

K této nejcitlivější problematice přistupujeme vždy tak, aby se podařilo dosáhnout rozumných řešení bez zbytečných emocí. Pokud to vzájemné osobní vztahy již neumožňují, zajistíme co nejlepší postavení svých klientů, ať už jde o vypořádání společného majetku, stanovení nebo změny výše výživného nebo podmínky výchovy a styku s nezletilými.
VÍCE

SMĚNKY

Směnky představují efektivní způsob zajištění právních závazků. Nabízíme právní pomoc pro bezvadné vystavení zajišťovacích směnek, jejich převádění, uplatňování formou směnečných platebních rozkazů, stejně jako naopak nabízíme i sepisování podrobných námitek v soudních směnečných řízeních.
VÍCE

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ A DEVELOPMENT

Pro realizaci komerčních i rezidenčních developerských projektů nabízíme specializované právní služby spočívající v zastřešení a kompletní realizaci daného projektu, a to od due diligence výchozího stavu přes přípravu smluvní dokumentace spojené s akvizicí pozemků, zajištění financování, přípravy realizační dokumentace, zastupování v územním a stavebním řízení včetně zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, smluvní dokumentaci při realizaci výstavby, až po právní poradenství v následném prodeji, nájmu a jiných dispozicích s příslušnou nemovitostí či její správou.
VÍCE

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Dobře víme, že ne vždy je pro každé členy společenství vlastníků nebo bytových družstev snadné se zorientovat ve všech právních předpisech. Pro tyto specifické případy bytového spoluvlastnictví zajišťujeme kompletní služby, včetně transformace bytových družstev na společenství vlastníků jednotek. Zajistíme přípravu nových stanov v souladu s novým občanským zákoníkem, poradíme s přípravou shromáždění, případně se i jednání sami zúčastníme a povedeme. Pomůžeme vám při řešení sousedských sporů nebo vymáhání dlužných úhrad.
VÍCE

Kancelář