+420 221 969 012 info@ak-ul.cz

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář Mgr. Marka Ulmana za dobu více než desetileté praxe získala zkušenosti z rozmanitých odvětví práva a disponuje stabilizovaným a profesionálním kolektivem advokátů a advokátních koncipientů v Praze a Liberci. Díky tomu nenabízí jen úzce profilované právní služby, ale poskytuje skutečně generální právní praxi na vysoké úrovni.

 

Naši klienti nejen z řad významných obchodních společností tak při spolupráci s kanceláří získávají silné partnery pro celé spektrum praktických otázek ve své činnosti a těží ze vzájemné znalosti a dlouhodobé důvěry. Úzce spolupracujeme s několika notářskými kancelářemi a daňovými a účetními poradci. Máme moderní vybavení a technické zázemí, které nám umožňuje komunikovat elektronicky a úsporně. Samozřejmostí je komunikace v anglickém jazyce, komunikujeme také v italštině, ruštině nebo němčině. Při spolupráci vycházíme z reálných potřeb každého individuálního klienta.

R

Jasná a srozumitelná řešení

Neschováváme se za složité právní texty
R

Máme komplexní přehled

Známe potřeby moderního světa a těmi se řídíme
R

Budujeme důvěru

Vážíme si dobrých vztahů s klienty

Jak proběhne první schůzka?

Na základě telefonické nebo emailové domluvy Vás požádáme o krátké shrnutí situace, se kterou se na nás obracíte. Po tomto vstupním posouzení, zda pro danou záležitost momentálně disponujeme kapacitou, se společně domluvíme na osobní schůzce dle Vašich časových možností.
Zde Vás seznámíme s naším doporučeným postupem a předpokládanou výší celkových nákladů. Pokud se rozhodnete využít našich služeb, sepíšeme společně standardní smlouvu o poskytování právní pomoci, připravíme případně plnou moc k zastupování a s ohledem na předpokládaný rozsah činností Vás požádáme o přiměřenou zálohu. Rovněž se Vám představí i konkrétní pracovník naší kanceláře, který bude pro Vás koordinovat veškerou součinnost a bude garantem Vašeho případu.