+420 221 969 012 info@ak-ul.cz

Správa a vymáhání pohledávek

Zásada antického Říma o dodržování smluv – pacta sunt servanda – bohužel již dnes ne vždy platí. Uděláme všechno pro co nejvyšší šanci na uspokojení nároků našich klientů. Připravíme uznání dluhu dlužníkem, splátkové kalendáře nebo postoupení pohledávek. Samozřejmostí je zpracování a rozesílání předžalobních výzev a příprava soudních žalob nebo přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení. Mezi naše služby patří i posouzení ekonomické situace dlužníka včetně lustrace exekucí a doporučení dalších kroků.

Specifické pohledávky tvoří nároky ze způsobených škod. Posoudíme míru odpovědnosti a provedeme řádné uplatnění všech nároků včetně případné účasti v trestním řízení. Připravíme reklamace nedostatečné výše pojistného plnění, zejména v případě dopravních nehod.