+420 221 969 012 info@ak-ul.cz

Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek je vždy spojené s určitou mírou formálnosti a zvýšeného dohledu nad řádným postupem.

Máme bohaté zkušenosti se zpracováním nabídek uchazečů dle zadávacích podmínek nebo se zastupováním při podávání námitek a podnětů proti krokům zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Stejně tak ale umíme zadání veřejné zakázky připravit i z pohledu zadavatele včetně kompletní administrace nejvhodnějšího typu zadávacího řízení.

Jsme plně připraveni postupovat dle nové právní úpravy založené zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.