+420 221 969 012 info@ak-ul.cz

Sporná agenda

Všichni advokáti naší kanceláře mají bohaté zkušenosti při zastupování našich klientů při soudních jednáních a tyto zkušenosti následně předávají i našim koncipientům.

Zastupujeme klienty v řízeních po celé České republice, a to včetně dovolání k Nejvyššímu soudu ČR nebo stížnostem k Ústavnímu soudu ČR. Vždy však před zdlouhavými soudy preferujeme smírné řešení ke spokojenosti všech stran, proto zajistíme i uzavírání dohod o narovnání, smírů nebo jednání před mediátorem.