+420 221 969 012 info@ak-ul.cz

Směnky

Směnky představují efektivní způsob zajištění právních závazků. Jejich na první pohled jednoduchá podoba často vyvolává u laické veřejnosti dojem o jejich snadném sjednání, popř. svádí k pochybným praktikám při jejich uplatňování. Tradičně formalistická a na judikaturu velmi bohatá právní úprava však nabízí velký počet skrytých úskalí, která mohou způsobit neplatnost zajištění a značně ohrozit splnění dluhu. Nabízíme právní pomoc pro bezvadné vystavení zajišťovacích směnek, jejich převádění, uplatňování formou směnečných platebních rozkazů, stejně jako naopak nabízíme i sepisování podrobných námitek v soudních směnečných řízeních.