+420 221 969 012 info@ak-ul.cz

Ošetřovné pro OSVČ

Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na usnesení vlády vyhlásilo dotační Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 – pod názvem „Ošetřovné“ pro OSVČ—Výzva I.  OSVČ tak mají možnost požádat si o dotaci 424 Kč/den a získat tak obdobu běžného ošetřovného poskytovaného zaměstnancům. Níže Vám přinášíme základní shrnutí parametrů programu dle aktuální dotační výzvy MPO. 

Kdo může žádat
– osoba samostatně výdělečně činná (dále také jako „OSVČ“) na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:
a. dítě, které navštěvuje školu nebo jiné dětské zařízení, pokud bylo uzavřeno na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je mladší 13 let;
b. nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19;
c. osobu, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která byla umístěna d
očasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Výše dotace: 424 Kč/den, ve formě dotace ex post

Kde o dotaci žádat a jaký způsobem:
– Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři.
– Odkaz na formulář: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/
– Stanovené období pro Výzvu I: od 12.3. do 31.3.2020
– Datum zahájení příjmu žádostí: 1.4.2020 od 9:00
– Datum ukončení příjmu žádost pro Výzvu I: 30.4.2020 do 23:59
– Podání žádosti včetně příloh může žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu učinit těmito způsoby:
a. prostřednictvím datové schránky, kdy do předmětu uvede: fpmpo20;
b. e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz , kdy do předmětu emailu uvede: fpmpo20;
c. originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, kdy obálka musí být označena „fpmpo20“.

Věříme, že Vám poskytnutá stručná informace ulehčí orientaci v aktuální problematice.

 

Rádi Vám poskytneme podrobnější informace a pomůžeme řešit konkrétní situace Vašeho podnikání.

R

Jasná a srozumitelná řešení

Neschováváme se za složité právní texty
R

Máme komplexní přehled

Známe potřeby moderního světa a těmi se řídíme
R

Budujeme důvěru

Vážíme si dobrých vztahů s klienty