+420 221 969 012 info@ak-ul.cz

Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů
v souvislosti s pandemií COVID-19

Poslanecká sněmovna PČR dne 7. 4. 2020 schválila návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s krizovými opatřeními z důvodu výskytu koronaviru SARS CoV-2.
Zákon má za cíl pomoci osobám, které přišly o svůj zdroj příjmu a nejsou schopny splácet dluhy ze sjednaných úvěrů, peněžitých zápůjček a dalších finančních služeb, a zmírnit tím dopady událostí související se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARSCoV-2. Zákon má eliminovat riziko masivního nárůstu nesplácených úvěrů.
Základními instrumenty, jejichž prostřednictvím se zákonem zakládají vůči dlužníkům úlevy, jsou odklad splátek o zákonem stanovenou dobu, dočasný́ zákaz uplatňování sankcí z prodlení a dočasné snížení smluvního úroku na limitovanou úroveň. Využití těchto instrumentů nebude mít u dlužníků negativní dopad z hlediska jejich úvěrové historie. Odklad splátek je dobrovolný.

Věříme, že Vám poskytnutá stručná informace ulehčí orientaci v aktuální problematice.

 

Rádi Vám poskytneme podrobnější informace a pomůžeme řešit konkrétní situace Vašeho podnikání.

R

Jasná a srozumitelná řešení

Neschováváme se za složité právní texty
R

Máme komplexní přehled

Známe potřeby moderního světa a těmi se řídíme
R

Budujeme důvěru

Vážíme si dobrých vztahů s klienty