+420 221 969 012 info@ak-ul.cz

25.000 KČ PRO OSVČ

Senát PČR na svém dnešním jednání bude schvalovat výrazně po-změněný návrh zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ ve výši 500 Kč/den  v souvislosti s krizovými opatřeními kvůli výskytu koronaviru SARS CoV-2.
Oproti původnímu vládnímu návrhu došlo zejména k vypuštění řady omezujících podmínek s cílem rozšířit okruh OSVČ jež budou moci kompenzační bonus nárokovat.

Předpokládané bonusové období: 12.3.2020 – 30.4.2020

Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud subjekt nemohl tuto činnost zcela nebo částečně vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření přijatých v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení, a to zejména z důvodu:
– nutnosti uzavřít provozovnu či omezit její provoz,
– karantény subjektu nebo jeho zaměstnance,
– péče o dítě subjektu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
– omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu nebo
– omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu.

Výše kompenzačního bonusu a jeho stanovení
25 000 Kč za plný počet dnů celého bonusové období, tj. 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.
Pozn.: Z aktuálně dostupných informací se domníváme, že by OSVČ měla žádat o bonus pouze za dny po které jsou splněny podmínky pro přiznání bonusu, přičemž pokud subjekt po nějakou dobu bonusového období podmínky nesplňoval (např. měl po část období pozastavenu činnost) celkový bonus by se o takovou dobu (počet dnů) měl krátit. Prozatím však k tomuto není dostupná relevantní metodika.

Kde o bonus žádat a jaký způsobem
– U místně příslušného finančního úřadu.
– Bonus je vratkou daně z příjmů fyzických osob a spravuje se jako daň podle daňového řádu.
– Na základě žádosti o kompenzační bonus, která bude kromě identifikace žadatele obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro přiznání kompenzačního bonusu a bankovní účet žadatele v CZK pro výplatu bonusu.
– Závazný formulář prozatím není stanoven, bude zveřejněn minimálně doporučený vzor.
– Způsoby podání žádosti: standardními způsoby podle daňového řádu, zejména přes Daňový portál – EPO pro finanční správu či prostřednictvím datové schránky, písemným podáním (poštou, osobně do sběrného boxu na FÚ).

Podle našich informací by podrobnější výklad  včetně formuláře či vzoru žádosti měl být ze strany MFČR poskytnut v průběhu příštího týdne. 

Věříme, že Vám poskytnutá stručná informace ulehčí orientaci v aktuální problematice.

 

Rádi Vám poskytneme podrobnější informace a pomůžeme řešit konkrétní situace Vašeho podnikání.

R

Jasná a srozumitelná řešení

Neschováváme se za složité právní texty
R

Máme komplexní přehled

Známe potřeby moderního světa a těmi se řídíme
R

Budujeme důvěru

Vážíme si dobrých vztahů s klienty