+420 221 969 012 info@ak-ul.cz

Rozvolnění pravidel pro vycestování

Přestože aktuálně došlo k formálnímu otevření hranic, praktická možnost vycestování do zahraničí se příliš nezměnila. Je dána zejména restrikcemi okolních států, které, obdobně jako Česká republika, požadují například absolvování 14denní karantény. Přesto vláda i nadále doporučuje vycestovat jen v naléhavých a nezbytných případech. Důležitou novinkou, byť v praxi nijak jednoduchou v případě delšího vycestování, je možnost pro občany ČR, občany EU a cizince s trvalým nebo přechodným bydlištěm, vyhnout se při návratu do republiky karanténě předložením (na hranicích) max. 4 dny starého negativního PCR testu na COVID-19 (na tiskopise publikovaném na stránkách MVČR), což platí i pro pendlery, kteří tak aktuálně nemusí dodržovat 14denní cyklus. Stát tyto testy nehradí a ani je na hranicích nezajišťuje. Pokud se však příchozí vyhnou karanténě prostřednictvím tohoto testu, i tak pro ně po následujících 14 dnů platí omezení volného pohybu po celém území ČR s výjimkou např. cest do zaměstnání, k lékaři, ad.

Vláda stanovuje i další výjimky, např. pro krátkodobé vycestování do 72 hodin za účelem výkonu ekonomické činnosti (například služební cesta, nevztahuje se na pravidelné překračování hranic, tedy na pendlery) platí výjimka, kdy občané ČR a cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů nemusejí při návratu absolvovat karanténu ani předkládat výsledek testu, platí pro ně však výše zmíněné omezení volného pohybu po ČR pro následujících 14 dnů. Výjimku pro přicestování do ČR mají například také občané EU – pokud přijíždějí za účelem výkonu ekonomické činnosti, musí kromě dokladů o účelu cesty předložit negativní výsledek PCR testu (krátkodobý pobyt do 72 hodin), respektive pokud půjde o delší pobyt jak 72 hodin, pak musí navíc svůj vstup dopředu oznámit a absolvovat i následný PCR test mezi 10. a 14. dnem od vstupu.

Kompletní přehled aktuálně platných pravidel a zejména výjimek najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR:
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Pravidelně aktualizovaný přehled opatření platných pro přicestování do zemí EU+:
https://www.mvcr.cz/clanek/prehled-cestovnich-opatreni-clenskych-statu-eu-covid-19.aspx


Věříme, že Vám poskytnutá stručná informace ulehčí orientaci v aktuální problematice.

 

Rádi Vám poskytneme podrobnější informace a pomůžeme řešit konkrétní situace Vašeho podnikání.

R

Jasná a srozumitelná řešení

Neschováváme se za složité právní texty
R

Máme komplexní přehled

Známe potřeby moderního světa a těmi se řídíme
R

Budujeme důvěru

Vážíme si dobrých vztahů s klienty