+420 221 969 012 info@ak-ul.cz

Shrnutí rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 23.4.2020 a jeho potenciální vliv na náhradu škody způsobenou opatřeními státu v době koronavirové nákazy

Dne 23.4.2020 Městský soud v Praze rozhodl rozsudkem č.j. 14 A 41/2020, mj. o zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení volného pohybu a o omezení maloobchodního prodeje, přičemž kromě zrušení některých mimořádných opatření může mít uvedené rozhodnutí také velký dopad na budoucí uplatnění práva na náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v souvislosti s nařízenými opatřeními, neboť předpokladem vzniku této odpovědnosti za škodu je existence nezákonného rozhodnutí a právě tento předpoklad by mohlo naplnit toto rozhodnutí Městského soudu v Praze, nebude-li zvráceno případným rozhodnutím Nejvyššího správního soudu po podání kasační stížnosti.

Vláda ČR ve snaze vyhovět tomuto rozhodnutí Městského soudu v Praze přijala v režimu rozhodnutí Vlády ČR v době nouzového stavu krizová opatření nahrazující dotčená zrušená opatření a současně si zajistila v Poslanecké sněmovně PČR prodloužení nouzového stavu. Nově přijatá rozhodnutí Vlády ČR přinášejí značné rozvolnění přijatých omezujících opatření, například možnost vycestovat do zahraničí při dodržení určitých podmínek nebo rozvolnění zákazu volného pohybu osob a zrychlený harmonogram otevírání provozoven.

Městský soud v Praze svým výše uvedeným rozsudkem mj. rozhodl jmenovitě o zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách ze dne 17. 4. 2020, č. j. MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN, mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení volného pohybu osob na území celé České republiky ze dne 15. 4. 2020, č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN, mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách ze dne 26. 3. 2020, č. j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení svobody pohybu ze dne 23. 3. 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN, a to ke dni 27. 4. 2020.

Dle závěru Městského soudu v Praze uvedená napadená opatření obecné povahy nebyla vydána v předvídaném režimu dle zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona, nýbrž dle zákona o ochraně veřejného zdraví, a jakkoli obecně Ministerstvo zdravotnictví disponovalo a disponuje pravomocí přijímat mimořádná opatření pro zvládnutí epidemie (či dokonce pandemie), v případě vyhlášení nouzového stavu Vláda ČR demonstruje, že nastalý problém dosahuje takové úrovně, že k jeho řešení nepostačí standardní procedury předvídané obecnými zákony. Městský soud v Praze tak dospěl k závěru, že s ohledem na vyhlášení nouzového stavu byla oprávněna omezit základní práva a svobody v natolik masivní míře pouze a jen Vláda ČR a nikoli Ministerstvo zdravotnictví, které tak při vydání napadených opatření překročilo svoji působnost.

Kromě zrušení dotčených napadených mimořádných opatření může mít uvedené rozhodnutí také velký dopad při uplatnění práva na náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, neboť předpokladem vzniku této odpovědnosti za škodu je existence nezákonného rozhodnutí a právě rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 23.4.2020, č.j. 14 A 41/2020, může být při uplatnění práva na náhradu škody průlomovým, neboť určuje, že uvedená mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví o omezení volného pohybu a o omezení maloobchodního prodeje jsou nezákonná.

Je třeba však mít na paměti, že rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23.4.2020, č.j. 14 A 41/2020, nemusí být ve věci rozhodnutím konečným, když ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení účastníkům mohou tito podat kasační stížnost, o které poté rozhoduje Nejvyšší správní soud.


Věříme, že Vám poskytnutá stručná informace ulehčí orientaci v aktuální problematice.

 

Rádi Vám poskytneme podrobnější informace a pomůžeme řešit konkrétní situace Vašeho podnikání.

R

Jasná a srozumitelná řešení

Neschováváme se za složité právní texty
R

Máme komplexní přehled

Známe potřeby moderního světa a těmi se řídíme
R

Budujeme důvěru

Vážíme si dobrých vztahů s klienty