+420 221 969 012 info@ak-ul.cz

Program podpory zaměstnanosti „ANTIVIRUS“ – tzv. Kurzarbeit

Cílený program podpory zaměstnanosti „Antivirus“ slouží k částečné kompenzaci mzdových nákladů v podobě náhrad mezd vyplacených za­městnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními či krizovými opatřeními souvisejícími se šíření nákazy COVID-19. Příspěvek je určen všem zaměstnavatelům, jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty.

Režim podpory je založen na žádosti zaměstnavatele o refundaci vyplacených náhrad mezd zaměstnanci po skončení kalendářního měsíce, za který bude žádat o příspěvek na zaměstnance. Zaměstnavatel by měl za měsíc březen podat žádost o příspěvek na začátku měsíce dubna.

Zaměstnavatel může podávat žádosti Úřadu práce ČR prostřednictvím webové aplikace od 6. dubna 2020. Dosavadní režim programu počítá s poskytnutím příspěvků zaměstnavatelům za období od 12. března 2020 do 30. dubna 2020. Prodloužení programu závisí na schválení Vlády ČR.

Dovolujeme si upozornit, že zaměstnavatel nemůže žádat o příspěvek na náhradu mzdy u zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.

Podle našich informací by podrobnější výklad jednotlivých podmínek k získání podpory mělo být možné získat v tomto týdnu, kdy bude vydána metodika k této problematice pro pracovníky MPSV.

Úřad práce ČR ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce (SÚIP) bude provádět průběžnou, a též následnou kontrolu zaměstnavatelů při podání žádosti o podporu na náhrady mzdy jejich zaměstnanců. Při kontrole bude zaměstnavatel povinen doložit doklady o vyplacení náhrady mzdy
zaměstnancům, odvody apod., a doložit doklady prokazující např. vypovězení zakázky, snížení odbytu, omezení dopravy apod., tedy doložit skutečnosti, že došlo ke vzniku překážky v práci na straně zaměstnavatele. Z důvodu budoucích důsledných kontrol Úřadu práce ČR a SÚIP se zaměstnavatelům
doporučuje evidovat veškeré potřebné dokumenty sloužící k prokázání skutečností týkajících se nároku na podporu státu na náhradu mezd zaměstnanců.

Věříme, že Vám poskytnutá stručná informace ulehčí orientaci v aktuální problematice.

 

Rádi Vám poskytneme podrobnější informace a pomůžeme řešit konkrétní situace Vašeho podnikání.

R

Jasná a srozumitelná řešení

Neschováváme se za složité právní texty
R

Máme komplexní přehled

Známe potřeby moderního světa a těmi se řídíme
R

Budujeme důvěru

Vážíme si dobrých vztahů s klienty