+420 221 969 012 info@ak-ul.cz

COVID-19 – aktuální informace

Současná pandemie a související omezení a opatření související se snahou zamezit šíření nákazy COVID-19 způsobuje celoplošný dopad na právní vztahy v České republice. Přinášíme Vám aktuální informace k legislativním návrhům a dalším opatřením jež mohou mít dopad i pro Vaše podnikání.

Přestože tyto informace pro Vás připravujeme s maximální pečlivostí a z textů vydaných příslušnými orgány státní správy, je třeba zejména konkrétní uvedené parametry a omezení vnímat v souvislostech aktuálního vývoje a tedy s určitou rezervou, neboť řada podpůrných programů se dynamicky mění ve snaze reagovat na aktuální vývoj krizové situace.

Náhrada škody ve světle rozsudku Městského soudu v Praze

Náhrada škody ve světle rozsudku Městského soudu v Praze

Dne 23.4.2020 Městský soud v Praze rozhodl rozsudkem č.j. 14 A 41/2020, mj. o zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení volného pohybu a o omezení maloobchodního prodeje, přičemž kromě zrušení některých mimořádných opatření může mít uvedené rozhodnutí také velký dopad na budoucí uplatnění práva na náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v souvislosti s nařízenými opatřeními, neboť předpokladem vzniku této odpovědnosti za škodu je existence nezákonného rozhodnutí a právě tento předpoklad by mohlo naplnit toto rozhodnutí Městského soudu v Praze, nebude-li zvráceno případným rozhodnutím Nejvyššího správního soudu po podání kasační stížnosti.

číst více
Rozvolnění pravidel pro vycestování

Rozvolnění pravidel pro vycestování

Přestože aktuálně došlo k formálnímu otevření hranic, praktická možnost vycestování do zahraničí se příliš nezměnila. Je dána zejména restrikcemi okolních států, které, obdobně jako Česká republika, požadují například absolvování 14denní karantény. Přesto vláda i nadále doporučuje vycestovat jen v naléhavých a nezbytných případech. Důležitou novinkou, byť v praxi nijak jednoduchou v případě delšího vycestování, je možnost pro občany ČR, občany EU a cizince s trvalým nebo přechodným bydlištěm, vyhnout se při návratu do republiky karanténě předložením (na hranicích) max. 4 dny starého negativního PCR testu na COVID-19

číst více
ÚOHS k závazkům z veřejných zakázek

ÚOHS k závazkům z veřejných zakázek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal dne 8. 4. 2020 Stanovisko k možným změnám závazků smluv uzavřených na veřejné zakázky z důvodu krizových opatření státu v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

číst více
Odklad splátek

Odklad splátek

Poslanecká sněmovna PČR dne 7. 4. 2020 schválila návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s krizovými opatřeními z důvodu výskytu koronaviru SARS CoV-2.

číst více
25.000 pro OSVČ

25.000 pro OSVČ

Senát PČR na svém dnešním jednání bude schvalovat výrazně pozměněný návrh zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ ve výši 500 Kč/den

číst více
KURZARBEIT

KURZARBEIT

Cílený program podpory zaměstnanosti „Antivirus“ slouží k částečné kompenzaci mzdových nákladů v podobě náhrad mezd vyplacených za­městnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními či krizovými opatřeními souvisejícími se šíření nákazy COVID-19. Příspěvek je určen všem zaměstnavatelům, jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty.

číst více
Ošetřovné pro OSVČ

Ošetřovné pro OSVČ

Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na usnesení vlády vyhlásilo dotační Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 – pod názvem „Ošetřovné“ pro OSVČ—Výzva I.

číst více